Er du kunstner…

… og ønsker du at medvirke i et af de kommende programmer for KunstØ, så har du nu mulighed for at gøre os opmærksom på din interesse.

Det kan du gøre ved at udfylde en formular, som du finder nedenfor, og sende den til os med dine oplysninger – så har vi mulighed for at tage det med i vores overvejelser, når vi skal i gang med at sammensætte fremtidige programmer.

Vi kontakter dig, hvis vi har brug for at vide mere, og hvis vi bliver enige om at lave en aftale, vil der til den tid blive udformet en kontrakt mellem KunstØ og dig.

 

Hvem kommer i betragtning?

Som udgangspunkt lægger vi vægt på en vis grad af nyhedsværdi og aktualitet ift. værker samt erfaring og professionalisme. Men i øvrigt er vi åbne og lader os gerne inspirere af de forskellige konkrete forslag, som vi får indmeldinger på.

Derudover er det sådan, at både hvad angår indhold i programmet og ressourcer, så må vi nødvendigvis foretage valg og prioriteringer. Det kan ske, at vi rent praktisk ikke har enten fysisk plads eller de rette faciliteter til alle interessante kunst-aktiviteter, og derfor kan vi blive nødt til at sige nej eller eventuelt udskyde til det efterfølgende år, hvis det er en mulighed.

 


202120222023Du har mulighed for at tilføje et par filer
med billedmateriale eller andet, hvis det er
relevant.
Tryk derefter på ’Send’. Skulle der være
spørgsmål eller andet, kan du kontakte os på
tlf. 2380 9559.