ARTHUR STEIJN, The Mother of Mermaid

Arthur Steijn, billedkunstner og designer.

Opsættes uge 26 på Samsø. Værket bliver liggende til 3. september

Stedet er endnu ikke besluttet / eller: Ved den lille bro i Ballen Havn

 

Om værket

The Mother of Mermaids er en animeret undervands-lysinstallation, der minder os om fantastiske historier af liv, vi ikke kan leve. Det er et værk med animerede former, der udtrykker bevægelsen af en hale. Halens form minder om den, vi kender fra en havfrue – som den lille havfrueskulptur på Langelinie i København. Installationen visualiserer halebevægelsen af havfruernes moder, der svømmer væk fra det jordiske liv og tilbage til det naturlige undervandshabitat på vej til sin flok af havfrueunger.

Publikums Oplevelse: En lysende animeret hale i svømmebevægelse. Fra vandet, kajen og broen kan man observere en undervandsbelysning og et visuelt bevægende omrids af en hale bestående af adskillige LED-strips i en varm farve. Halen lyser op, viser sig, bevæger sig og forsvinder igen. Halebevægelsen kan ses med intervaller og i forskellige animerede former. Omridset med LED-stripsene understreger den imaginære eksistens af havfruer, der bor i og omkring Danmarks havne. Den lysende hale under vandet er omkring 2 m lang, 1,35 m bred og stikker ca. 1,5 m i dybde.

Undervands-lysskulpturen er tilpasset og udvidet med ekstra former og lys. Her er der ekstra armeret undervandslys i form af bevægelige bølger eller små “havfruehaler”, der ligger 10-15 m fra halen i svømmeretningen, samt evt. et lydunivers, der hænger sammen med bevægelserne.

 

www.arthursteijn.dk